Tidigare event den 26 april 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Mattias Kjellman
Auktoriserad revisor och branschledare Transportation and Logistics
Mattias Kjellman

Grant Thornton

Maral Myhr
Hållbarhetsexpert
Maral Myhr

Grant Thornton

Anna Lemmel
Auktoriserad revisor
Anna Lemmel

Grant Thornton

Sofia Bergkvist
Hållbarhetsexpert
Sofia Bergkvist

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande