Tidigare event tisdag 29 november 2022
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Amanda Landqvist
Utredningsspecialist
Amanda Landqvist

Grant Thornton

Daniela Azaric
Senior Associate Advisory
Daniela Azaric

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande