Tidigare event tisdag 28 mars 2023
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Sofie von Stapelmoh
Manager Outsourcing Services
Sofie von Stapelmoh

Grant Thornton

Nathalie Östergård
Manager Advisory
Nathalie Östergård

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande