Tidigare event den 19 januari 2023
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Våra experter

Skattekonsult
Andreas Karlsson

Grant Thornton

Skattekonsult
Emma Tapper

Grant Thornton

Familjerättsjurist
Sanjin Konakovic

Familjens Jurist

Konstorschef
Josefin Lindström

SEB

Grant Thornton Gävle

Drottninggatan 18, Gävle, Sweden, 803 20

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande