Tidigare event den 22 oktober 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Annika Nygren
Hållbarhetsspecialist och revisor
Annika Nygren

Grant Thornton

Åsa Ekberg
Sustainability Business Advisory
Åsa Ekberg

Grant Thornton

Sustainability Business Advisory
Karin Björk

Grant Thornton

Senior Sustainable Investment Specialist
Anette Andersson

SEB Investmest Management