Tidigare event torsdag 11 maj 2023
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Monika Lindberg
Partner outsourcing services
Monika Lindberg

Grant Thornton

Maths Anväg
Director business advisor
Maths Anväg

Grant Thornton

Pär Dahlström
Business development specialist
Pär Dahlström

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande