Filmer från Ideella organisationers dag 2017

Vilken roll ska civilsamhället ha – vara en ledande aktör eller ta ett steg tillbaka?
Vi summerar dag två i Almedalen, där fokus låg på civilsamhällets roll – nu och i framtiden. Se sammanfattningen!

Vem ställer in den moraliska kompassen?
Idag ser vi ett alltmer tudelat samhälle där vi verkar glida ifrån varandra värderingsmässigt. Sker det en värdeförskjutning lokalt och globalt? Vilken roll och vilket ansvar ska civilsamhällets aktörer ta? Vi samtalar om vår framtida gemensamma värdegrund.

Är idrotten tillräckligt inkluderande?
Idrotten bidrar till ett välmående näringsliv och fostrar förebilder och goda exempel. Men har sporten sina egna regler, även utanför planen? Vi diskuterar hur inkluderande idrotten är ur olika perspektiv och om den verkligen ligger i framkant i samhället, eller om strukturen är föråldrad.

Vem sköter välfärden i morgondagens samhälle?
Debatten om framtidens välfärd fortsätter. Kommer civilsamhällets andel att öka eller är det kommersiella krafter som tar över? Diskussion om hur vi får vi ut mest för våra skattepengar och vem som löser uppgiften bäst.

Alternativa fakta och förvrängd mediebild – hur förhåller sig den ideella sektorn?
Bidragsgivare kräver bevis på snabba resultat av insatser. Vi diskuterar om det innebär att kortsiktiga insatser som syns i media får mer resurser, medan långsiktiga får stå tillbaka. Bidrar det till att alternativ fakta blir vanligare? Hur ska ideella sektorn förhålla sig nu och framåt?