Resultat från undersökningen

Här kan ni ta del av resultatet från enkäten.