Jämför dina resultat med hur ledamöter som genomgått en grundläggande
styrelseutbildning svarade, i den enkät som genomfördes våren 2015 med
undersökningsföretaget Mistat.

Klicka här för att komma till resultatet. [ 940 kb ]