Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening?

  • Vad är styrelsens roll?
  • Vad kan styrelsearbetet tillföra organisationen?
  • Vilka krav ställs på styrelsen och på ledamöterna?
  • Hur utses en styrelse och vilka ska sitta där?

Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

  • Vilka är de viktigaste förutsättningarna för styrelsearbete i ideella föreningar?
  • Hur organiseras styrelsearbetet?
  • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
  • Hur fördelas ansvaret mellan medlemmar, styrelse och verksamhetschef?
  • Hur hanteras medlemsfrågorna?
  • Hur arbetar styrelsen med den långsiktiga strategiska utvecklingen av verksamheten?

Vilket ansvar har styrelsen?

  • Vilka lagar och regler gäller för styrelsens arbete?
  • Vilka krav ställer dessa lagar och regler på själva styrelsearbetet?
  • Hur påverkar stadgarna styrelsens arbete?
  • När kan personligt ansvar uppstå för styrelsens ledamöter?
  • Hur begränsas risken för personligt ansvar?
  • Vad innebär god styrelsesed för styrelsens ansvar?

 

Ansvarig för ideella organisationer Pernilla Varverud Kontakta Pernilla