article banner

Seminarieserie ideell sektor

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening?

 • Vad är styrelsens roll?
 • Vad kan styrelsearbetet tillföra organisationen?
 • Vilka krav ställs på styrelsen och på ledamöterna?
 • Hur utses en styrelse och vilka ska sitta där?

Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

 • Vilka är de viktigaste förutsättningarna för styrelsearbete i ideella föreningar?
 • Hur organiseras styrelsearbetet?
 • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
 • Hur fördelas ansvaret mellan medlemmar, styrelse och verksamhetschef?
 • Hur hanteras medlemsfrågorna?
 • Hur arbetar styrelsen med den långsiktiga strategiska utvecklingen av verksamheten?

Vilket ansvar har styrelsen?

 • Vilka lagar och regler gäller för styrelsens arbete?
 • Vilka krav ställer dessa lagar och regler på själva styrelsearbetet?
 • Hur påverkar stadgarna styrelsens arbete?
 • När kan personligt ansvar uppstå för styrelsens ledamöter?
 • Hur begränsas risken för personligt ansvar?
 • Vad innebär god styrelsesed för styrelsens ansvar?

 

Ansvarig för ideella organisationer

Pernilla Varverud

Kontakta Pernilla