Hans Ahlstrand Affärsrådgivare Stockholm 08-563 070 01