Erika Dahlgren Ansvarig för Löneservice Stockholm 08-524 674 30