< 1 2 3 4 5

Sverige: löneförhöjning - javisst!

11 apr 2016

Så gott som alla svenska medelstora företag (98 %) avser erbjuda sina anställda en löneförhöjning under de närmaste tolv månaderna. Över hälften (58 %) avser dessutom att ge en löneökning som ligger över inflationsmålet*. Det gör Sverige till det mest generösa landet av 36 undersökta länder, visar Grant Thorntons undersökning.

Kvinnor i företagsledning: Ryssland i toppen. Japan i botten.

08 mar 2016

Andelen kvinnor i företagsledningar globalt har ökat marginellt det senaste året, från 22 till 24 procent, visar en ny undersökning från Grant Thornton. Undersökningen omfattar över 5500 beslutsfattare i 36 länder. I Ryssland består nästan hälften av företagsledningarna (45 %) av kvinnor. Motsvarande siffra i Japan är endast sju procent.

Jämställdhet – var god dröj! Fortsatt få kvinnor i de svenska företagsledningarna

08 mar 2016

Drygt var fjärde person (27 %) i svenska företags högsta ledningar är kvinna, visar en ny undersökning från Grant Thornton. Andelen har i princip legat still de senaste tre åren. Men när undersökningen startade 2004 var knappt var femte (18 %) person i ledningen kvinna.

Anders Enetjärn vann Grant Thorntons ledarskapspris i Umeå

08 feb 2016

Torsdagen den 4 februari mottog Anders Enetjärn, vd på Enetjärn Natur, Grant Thorntons pris för Modernt Ledarskap. Priset delades ut i Umeå under Stora Styrelsedagen, som lockade drygt 200 personer.

Företagsåret 2016: Ökad optimism bland svenska företagsledare

11 jan 2016

Färska resultat från Grant Thorntons undersökning med företagsledare i 36 länder visar att de svenska företagen är mer optimistiska om ekonomin de närmsta 12 månaderna än de var för ett år sedan. I Stockholm planerar vartannat företag att öka antalet anställda.

Grant Thornton växer ytterligare i Västerås – förvärvar Rekonomia

21 dec 2015

Grant Thornton växer ytterligare i Västerås då man förvärvar Rekonomia – ett bolag med sex medarbetare som erbjuder ekonomi- och konsulttjänster. Tillträdet sker den 1 mars 2016, när medarbetarna flyttar in i Grant Thorntons lokaler. I och med förvärvet kommer Grant Thornton att ha totalt cirka 60 medarbetare i Västerås och stärka sin position på marknaden.

Bygg- och fastighetsbransch i medvind hindras av politisk handläggning och formalia

13 dec 2015

Det ser ljust ut för den svenska bygg- och fastighetsbranschen under den kommande tolvmånadersperioden, det visar Grant Thorntons årliga bygg- och fastighetsrapport. Men företagens tillväxt hindras av handläggning och formalia, brist på kompetens och politiska beslut som inte har någon reell påverkan.

Grant Thornton i Gävle växer och flyttar till nya lokaler på Drottninggatan

04 dec 2015

Fredagen den 4 december flyttar revisions- och konsultföretaget Grant Thornton från Brunnsgatan 56 till nya lokaler på Drottninggatan 18, vid Stortorget. Anledningen är tillväxten i företaget samtidigt som man vill skapa en mötesplats för entreprenörer i Gävle.

Sverige på femte plats när tillväxtpotentialen rankas globalt

02 dec 2015

Sverige klättrar fyra placeringar och hamnar på femte plats när länderna med bäst tillväxtpotential i världen rankas. Toppar listan gör Singapore, följt av Israel, Australien och Finland. Samtliga länder bland årets topp fem fanns på topp tio-listan förra året, vilket tyder på en stabil tillväxt. Alla nordiska länder rankas högt, med Norge på åttonde plats och Danmark på femtonde.

Ökad efterfrågan på privata vårdalternativ

24 nov 2015

Tillväxttakten i den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige ökar. Även efterfrågan fortsätter att öka. Det visar Grant Thorntons vårdrapport, som sammanfattar branschens utveckling under 2014 ur ett finansiellt perspektiv.