Grant Thorntons rapporter

Bild: Corporate social responsibility: beyond financials

Corporate social responsibility: beyond financials
I vår digitala värld måste man som företag både vara medveten om vad man gör och hur man gör det. För att kunna bygga ett starkt varumärke räcker det inte med att ha en bra kvalitet på produkter och tjänster, det är även viktigt att veta vilken påverkan de har på samhälle, miljö och ekonomi.
Läs hela rapporten (pdf)

 Outsourcing: driving efficiency and growth

Outsourcing: driving efficiency and growth
Rapporten bygger på 3300 intervjuer med företagsledare i 45 ekonomier för att bättre förstå företagens inställning till outsourcing: Varför och vilka funktioner outsourcar företagen? Vad hindrar företag från outsourcing och hur kan dessa hinder lösas?
Läs hela rapporten (pdf)

Bild:Growing communities

Growing communities - how charity leaders govern social media globally to thrive online
Många välgörenhetsorganisationer anser att sociala medier är en viktig kanal för att infria sina kommunikations- och insamlingsmål. Men få införlivar sociala medier som en central strategi för att utnyttja sin interaktiva möjlighet att engagera. Rapporten fångar de åsikter och erfarenheter som finns hos vd:ar inom olika välgörenhetsorganisationer världen över.
Läs hela rapporten (pdf)

Bild: Real estate & construction reposrt 2014

Real estate & construction report 2014
Utsikterna ljusnar för sektorn fastigheter och bygg. Många drabbades under finanskrisen, men nu är förväntningarna på sysselsättning och lönsamhet på uppgång. Läs om vilka möjligheter som finns och vad företagen gör för att hålla verksamheterna igång, fria från bedrägerier.
Läs hela rapporten (pdf)

Bild: Hotel investment 2014

Hotel investment 2014: finance on a different level
Den globala finanskrisen har haft stor påverkan i alla branscher, och hotellbranschen är inget undantag. Rapporten beskriver de kritiska frågorna som har påverkat hotellfinansieringen under 2014.
Läs hela rapporten (pdf)

Bild: Real Estate and Construction broschure 2013

Real Estate and Construction broschure 2013
Konsekvenserna av den globala finanskrisen fortsätter att märkas i fastighetsbranschen. Glädjande nog är en återhämtning på gång, om än med fokus på enskilda städer snarare än hela länder. Tillväxtutsikterna är beroende av förståelse och anpassning till den underliggande sektorn och organisationer måste själva se till att de är strukturerade och drivna för att kunna blomstra.
Läs hela broschyren...(pdf)

Bild: Non for profit broschure 2013

Non for profit broschure 2013
Ideella organisationer brottas med en minskad statlig finansiering i kombination med minskade bidrag från enskilda och företag. Organisationerna svarar med att föra in ny kompetens och tänka kreativt för att skapa nya finansieringskällor. De välkomnar även ny teknik och sociala medier för att kommunicera och fortsätter att utveckla en effektiv styrning för att uppfylla lagstadgade krav.
Läs hela broschyren...(pdf)

Bild: Energy and cleantech broschure 2013

Energy and Cleantech broschyre 2013
Industrialiseringen av tillväxtmarknaderna fortsätter att driva upp efterfrågan och kostnader för energi, men satsningen på förnybar energi är fortfarande vid liv.
Läs hela broschyren...(pdf)

Bild: Kampen mot bedrägerier i byggbranschen

Kampen mot bedrägerier i byggbranschen
Förekomsten av bedrägerier i byggbranschen kan ta många former, från att falskt ange en entreprenörs arbetstimmar eller genom att betala mutor för att säkra ett kontrakt. Dessa ökar oundvikligen kostnaderna och blåser upp det avtalade priset.
Läs hela rapporten (pdf)

Bild: Globala utsikter 2014

Globala utsikter 2014
Grant Thorntons International Business Report, the Economist Intelligence Unit och Internationella Valutafonden (IMF) har i denna korta rapport sammanfattat utsikterna för den globala ekonomin 2014.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Vårdrapporten 2013

Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv
Studiens främsta syfte är att mäta och redovisa de svenska privata bolagens utveckling inom vård- och omsorgsmarknaden ur ett huvudsakligt finansiellt perspektiv men även ur ett övergripande kommersiellt perspektiv.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Fastighetsrapporten 2013

Fastighetsrapporten 2013
Vill du ha en riktig temperaturmätare på hur 30 av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag ser på den kommande tolvmånadersperioden? Då ska du läsa Grant Thorntons Fastighetsrapport, som belyser ekonomi, efterfrågan, sysselsättning, risker och miljöfrågor etc. inom den svenska fastighetsbranschen.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Food and beverage

Food & Beverage Report 2013 
En global rapport som fokuserar på nya trender och deras inverkan på mat och dryck för företag välden över.
Ladda ner rapporten (pdf)

 Bild: Global Private Equite Report 2013/2014

Global Private Equite Report 2013/2014
En rapport som ger dig en övergripande bild av möjligheter och utmaningar inom private equity-branschen sett från en utövares perspektiv. Även skillnaderna i vad det innebär att vara en aktiv aktör i specifika globala marknader undersöks. 
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Global deal review 2012

Global deal review 2012
En global översikt över de företagsaffärer som medlemsföretagen inom Grant Thornton har agerat rådgivare till.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Navigating the changes to IFRS

Navigation the changes to IFRS 2012
Denna publikation ger CFOs en snabb överblick över de största förändringarna i IFRS som påverkar den finansiella rapporteringen.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: IAS 12 Guide

IAS 12 Guide
En guide för CFOs som rapporterar under IFRS att undvika fallgroparna vid beräkning av uppskjuten skatt.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Liability and Equity guide

Liability and Equity Guide
Detta är en praktisk guide till klassificering av finansiella instrument under IAS 32.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: IFRS Top 20 Tracker

IFRS Top 20 Tracker 2013
2013 års version av IFRS Top 20 Tracker fortsätter att guida genom de topp 20 redovisningsfrågor som identifierats av Grant Thornton International som potentiella utmaningar för IFRS-användare.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Women in senior management

Women in senior management: setting the stage for growth
Denna rapport bygger på information från Grant Thorntons International Business Report (IBR) och kartlägger hur det internationellt ser ut gällande kvinnor i högsta ledningen.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Dealtracker FY2012

Dealtracker FY2012
Grant Thorntons återkommande rapport Dealtracker visar att antalet företagsaffärer i Sverige minskade kraftigt under det andra halvåret 2012, jämfört med det första.
Ladda ner rapporten (pdf)

Bild: Vårdrapport 2012

Vårdrapport 2012
Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige? Denna studie tittar på den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv.
Ladda ner rapporten (pdf)