Korta fakta

Grant Thornton är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för entreprenörer och entreprenörsföretag.

Vi har ett komplett utbud av tjänster för företag i alla storlekar och brinner för att hjälpa företag med ambitioner att växa och utvecklas.

Grant Thornton International Limited
Vi är medlem inom Grant Thornton International Limited - en av världens ledande paraplyorganisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 38 500 medarbetare i över 130 länder. Den totala omsättningen för medlemsföretagen är $4,5 miljarder.

Vision
Vår vision är att vara marknadsledande rådgivare till ägarledda företag och därmed verka för ett välmående näringsliv i Sverige.

Affärsidé
Vår affärsidé är att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras ägare.

Våra tjänster finns inom följande områden:Bild: Korta fakta

Medarbetare inom Grant Thornton

 • 1000 medarbetare
 • 140 partners

Könsfördelning bland revisorer 2012

  Kvinnor Män
Revisorsassistenter 95 64
Godkända revisorer 37 96
Auktoriserade revisorer 33 74

 

Kontor inom Grant Thornton

 • 23 kontor över hela Sverige
 • Huvudkontor: Sveavägen 20, Stockholm

Rapporter
Grant Thornton-rapporten mäter årligen trender och attityder hos privatägda företag världen över. Läs mer om resultaten...

Företagsledning

 • Peter Bodin, vd
 • Göran Jonsson, vice vd
 • Inger Grimlund, vd-assistent
 • Mats Fagerlund, chef Corporate Finance
 • Monica Söderlund, chef Skatt
 • Marianne Blixt, ekonomichef
 • Karitha Ericson, HR-chef
 • Johanna Kjellberg, IT-chef
 • Lisbeth Larsson, marknadschef
 • Roland Dansell, marknadsområdeschef, Stockholm
 • Lennart Andrén, marknadsområdeschef Norra
 • Lars-Åke Andreasson, marknadsområdeschef, Göteborg och Malmö
 • Maria Karlsten, marknadsområdeschef Södra

Styrelse

 • Lena Möllerström Nording, ordf., Stockholm ´
 • Peter Bodin, vd (adj.), Stockholm
 • Michael Palm, Uppsala
 • Anders Meyer, Stockholm
 • Rickard Olsson (adj.), personalrepresentant, Eskilstuna
 • Eva Lindqvist, extern styrelseledamot
 • Åsa Landén Ericsson, extern styrelseledamot
 • Pär Ekengren, Stockholm
 • Mats Rosenqvist, Norrköping